Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довiдка Ресурси Послуги Інтернет-клубу Оплата Тендери Інше
Новини поштою

Правова база діяльності

Дiяльнiсть ПАТ "Укртелеком" регулюється установчими документами Товариства, законодавчими та iншими нормативно-правовими актами України.

Для перегляду документів потрібен Acrobat Reader

Укази Президента України
 1. Указ Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року №210/93.
  (.pdf, 33Kb)
Закони України
 1. "Про телекомунікації" вiд 18.11.2003 р. N 1280-ІV  (редакція від 01.02.2007)
  Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.
  Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

 2. "Про приватизацiю державного майна" вiд 4 березня 1992 року №2163-XII;(.pdf, 97Kb)

 3. "Про Державну програму приватизацiї" вiд 18 травня 2000 р. №1723-III. (.pdf, 136Kb)
  Господарським судом м. Києва 21.07.2006 винесено ухвалу, в якій зазначено, що на ВАТ "Укртелеком" не розповсюджується дія п. 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизацiї" вiд 18.05.2000, оскільки товариство не перебуває у процессі приватизації.

 4. "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" вiд 05.07.1994 р. №80/94-ВР.
  Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - система).

 5. "Про захист прав споживачів" вiд 12.05.1991 р. №1023-XII.
  Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

 6. "Про охорону праці" вiд 14.10.1992 р. №2694-XII.
  Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

 7. "Про Цивільну оборону України" вiд 03.02.1993 р. №2974-XII.
Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
 1. З 26.08.2005 введено в дію "Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг" (.doc, 557Kb), які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року, № 720.

   

Iншi нормативно-правовi акти
 1. Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства при збiльшенi статутного фонду у зв'язку з iндексацiєю основних фондiв" вiд 17 березня 2000 р. № 25  (.pdf, 37Kb)

 2. Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених iз державних пiдприємств у процесi приватизацiї та корпоратизацiї" вiд 11 квiтня 2000 р. № 39   (.pdf, 37Kb)

 3. "ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" вiд 16.01.2003 р. № 436-IV
  Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності.
  Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.


 4. "Господарський процесуальний кодекс України" вiд 06.11.1991 р. № 1798-XII


Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-033, 01033, вул. Горького, 40

Зворотний зв'язок